Over Dipned

DipNed is de gebruikersvereniging van Collenda klanten (voorheen: EuroSystems Automatisering B.V.)

Door de input van de gebruikersvereniging is de applicatie continu in ontwikkeling en groeit deze mee met de markt. Investeringen worden veelal gedragen door de diverse belanghebbenden in plaats van de individuele kantoren. “Samen automatiseren” is ons credo.

De vereniging is op 7 oktober 1994 opgericht met als doel het waarnemen van de belangen van de leden, “in de ruimste zin des woords”.

Lid van de vereniging zijn gebruikers van Credit Navigator. Het bestuur en de stuurgroep worden gevormd door een zestal afgevaardigden van die kantoren.

Bestuur:

  • Andries Agterhuis, voorzitter
  • Pim Reichardt, secretaris en penningmeester
  • Gerwin Kroeze
  • Johan van Ras
  • Margie Zaaijer (waarnemer van Gijs Smallenburg)

Alle leden hebben toegang tot onze eigen Kennisbank: DipNed wiki. Hier vindt u o.a. notulen, informatie analyses en presentaties. De DipNed wiki treft u aan op http://wiki.dipned.nl. Een wachtwoord kunt u aanvragen via: administratie@dipned.nl.

Hier kunt u inschrijven >>

DipNed leden kunnen op de wiki:

  • Informatie aanvullen/wijzigen
  • Deelnemen aan discussies
  • Pagina’s automatisch volgen
  • Wijzigen/aanpassen/aanvullen van pagina’s