Middels dit formulier kunt u zich inschrijven voor het lidmaatschap van de gebruikersvereniging DipNed. Voor een juist en volledig overzicht voor de ledenadministratie en de verschillende werkgroepen is het belangrijk onderstaande gegevens volledig in te vullen.

Voordelen DipNed lidmaatschap

U heeft met het lidmaatschap van DipNed inspraak in ontwikkeling van de software van Aryza. Dit kan actief (o.a. deelname diverse werkgroepen) of passief (enkel deelname jaarlijkse ALV). Tevens krijgt uw bedrijf toegang tot de DipNed wiki.

Kosten lidmaatschap per bedrijf: € 50,- per jaar.

Inschrijformulier