DipNed is de gebruikersvereniging van Aryza klanten.

Door de input van de gebruikersvereniging is de applicatie continu in ontwikkeling en groeit deze mee met de markt. Investeringen worden veelal gedragen door de diverse belanghebbenden in plaats van de individuele kantoren. “Samen automatiseren” is ons credo.

De vereniging is op 7 oktober 1994 opgericht met als doel het waarnemen van de belangen van de leden, “in de ruimste zin des woords”.

Lid van de vereniging zijn gebruikers van Aryza Navigate. Het bestuur en de stuurgroep worden gevormd door een aantal afgevaardigden van die kantoren.

Bestuur:

  • Andries Agterhuis, voorzitter
  • Pim Reichardt, secretaris en penningmeester
  • Bjorn Faber