[website ontwerp] [website bouwen] [Wiki | Dipned]
[]
[Wiki | Dipned]
[Lid worden | Dipned]

DIPNED


Gebruikersvereniging van EuroSystems Automatisering B.V. klanten

Adres - postcode/ plaats

Ik wens informatie over het deelnemen aan de Major Release Plus.            

Binnen 5 werkdagen ontvangt u een officiƫle bevestiging van uw inschrijving.

Vorig softwarepakket:

Aantal medewerkers van het kantoor:

DipNed heeft voor haar leden een eigen kennisbank. Via EuroSystems kunnen leden een wachtwoord verkrijgen zodat u hierop kunt inloggen en aldaar de verrichtingen van de diverse werkgroepen kunt volgen.

Omdat DipNed streeft naar een goede afspiegeling van alle EuroDossier/Credit Navigator gebruikersorganisaties in de verschillende werkgroepen en het bestuur (bijvoorbeeld grote kantoren, kleine kantoren, enz.) is het voor DipNed belangrijk te weten dat er geen oververtegenwoordiging zal ontstaan van bepaalde type kantoren. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk de onderstaande vragen te beantwoorden.

Ik wens graag informatie over de aanwezige modules.                     

Ook bestaat er de mogelijkheid deel te nemen aan de Major Release Plus binnen DipNed. Middels een extra Major Release bijdrage krijgt u de beschikking over modules die EuroSystems, samen met de deelnemers, ontwikkeld.


Er zijn de afgelopen jaren diverse modules ontwikkeld waarop ingeschreven kan worden. Deze worden, aan kantoren die geen deelnemer zijn, door EuroSystems apart aan u in rekening gebracht. Zo zijn er o.a.:

  

  • Voorwaarden programma
  • Debiteurenbeheer
  • Bewakingsmodule
  • Import module

Contactpersoon

Inschrijfformulier

Middels dit formulier kunt u zich inschrijven voor het lidmaatschap van de EuroSystems gebruikersvereniging DipNed. Voor een juist en volledig overzicht voor de leden- administratie en de verschillende werkgroepen is het belangrijk onderstaande gegevens volledig in te vullen.


Voordelen DipNed lidmaatschap

U heeft met het lidmaatschap van DipNed inspraak in ontwikkeling van de software van EuroSystems. Dit kan actief (o.a. deelname diverse werkgroepen) of passief (enkel deelname jaarlijkse ALV). Tevens krijgt uw bedrijf toegang tot DipNed wiki.


Kosten lidmaatschap per bedrijf: € 500,- per jaar.

E-mail

Adres - straat

Bedrijfsnaam